لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسي زيست‌محيطي محل دفن زباله‌هاي شهر خرم‌آباد و مكان‌يابي بهينه با استفاده از روش تركيب خطي وزن‌دار(WLC)سيامك بهاروند*1، جعفر رهنما‌راد2 ‌و سلمان سوري3

نویسندگان :سيامك بهاروند*1، جعفر رهنما‌راد2 ‌و سلمان سوري3
چکیده مقاله :

تعيين محل دفن زباله‌هاي شهري به دليل تأثير فراوان بر اقتصاد، اكولوژي و محيط‌زيست هر منطقه، يك مساله مهم در فرآيند برنامه‌ريزي شهري مي‌باشد. در فرآيند تعيين محل دفع زباله‌هاي شهري سعي  بر آن است تا نقاطي با كم‌ترين خطرات براي محيط‌زيست و سلامت انسان مد نظر قرار گيرند. هدف از اين مطالعه، بررسي زيست محيطي و تعيين محل مناسب جهت دفن زباله‌هاي شهري شهر خرم‌آباد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information System, GIS)و استفاده از روش تركيب خطي وزن‌دار(Weighted Linear Combination,  WLC)   مي‌باشد. بدين منظور، ابتدا محل دفن كنوني زباله‌ها مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه فعاليت بيوشيميايي و شيميايي در محل مورد نظر بسيار بالا بوده، لذا لزوم توجه ويژه به اثرات زيست محيطي محل دفن كنوني بسيار حائز اهميت مي‌باشد. سپس بر اساس بررسي و ارزيابي 13 پارامتر فاصله از شهر، روستا، رودخانه، آب‌هاي زيرزميني، گسل، جاده‌هاي اصلي و فرعي، فرودگاه، اماكن تاريخي، ليتولوژي، كاربري اراضي، شيب و ارتفاع؛  نقشه مكان‌يابي محل دفن زباله‌هاي شهر خرم‌آباد تهيه گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده از نقشه مكان‌يابي محل دفن زباله‌ها به ترتيب 03/10، 85/21، 38/28، 30/25 و 42/14 درصد از مساحت منطقه در پهنه‌هاي خيلي نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و خيلي مناسب قرار گرفته است.