لیست مقالات >> جلد 3،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه میکروفاسیس های سازند کژدمی در شمال خاور شیراز (کوه آب چگو )مسیح افقه و رویا فناطی رشیدی
2مطالعه کمی و کیفی میکروفاسیس های سازند سروک در مقاطع کوه خانه کت و کوه شاه نشین در فارس مسیح افقه و محمدصادق دهقانیان
3معرفی غنی ترین فونای آتریس های دونین پسین و کربونیفر آغازین در شمال دامغان (جیرود مبارک)بابک آقابابالو و سید محمدعلی جعفریان
4استخراج خطواره های البرز باختری به کمک داده های اس آر تی ام نود متر و سیستم اطلاعات جغرافیاییقدرت الله فرهودی ، جعفر رهنماراد و محمدحسن طیبی
5زمین شناسی مهندسی و رده بندی مهندسی توده ی سنگ در ساختگاه سد خاکی قره پیری در شمال شرق شیراز قدرت الله فرهودی ، جعفر رهنماراد ، علی رحیمی ، بابک سامانی و افشین کریمی
6بررسی کمی اثرات زمین لرزه سال 1382 بم برروی آبخوان دشت بم غلامرضا لشکری پور و هادی سالاری
7مطالعه میکروفاسیس ها و محیط های رسوبی سازند کژدمی در شمال شرق شیراز مسیح افقه ، احمد معتمد و سارا شکراللهی علاف
8تعیین محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی با استفاده از داده های پیرولیزراک - ایول 6حسین مطهری ، بهرام علیزاده ، هرمز قلاوند و مهرداد مرادی
9پترولوژی و دگرگونی مجاورتی توده ی کوارتزدیوریتی سلفچگان محبوبه نظری و شهریار کشتگر