لیست مقالات >> جلد 3،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسی لیتولوژیکی،دگرسانی و ژئوشیمیایی کانسار طلای کوه زر دامغان و ارتباط آنها با کانی سازی طلاحمید آقاجانی ، مهرداد سلیمانی و بهنام بابایی
2خنثی سازی اثر محیط سنگی از داده های ژئوشیمیایی با استفاده از منطق خوشه بندی فازی میان مرکز -مطالعه ی موردی ورقه ی شرق ایران، بیرجند مسعود اخیانی و احمد آریافر
3شرایط تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی در کانسار های روی و سرب ناحیه ی راور - بافق،یافته های ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن علی امیری و ایرج رسا
4کاربرد آندالوزیت همدان برای ساخت بدنه های کوردیریت-مولایتسید حسین بدیعی و ساسان اطرج
5بررسی فابریک های دگرشکلی و مکانیسم جایگزینی گرانیت های شمال غرب زاهدان(کوه زرگلی) شهریار کشتگر و محبوبه نظری
6مطالعات آب شناسی حوضه ی آبریز سنگرد،در منطقه ی سبزوار مهدی رضا پورسلطانی و رضا موسوی حرمی
7اکتشاف و معرفی سنگ های تزئینی و نما در گستره ی ساغند - چادرملو در ایران مرکزی و مقایسه آن با سنگ های گرانیتوئیدی اطراف مشهدحبیب الله ترشیزیان ، حبیب ملایی و محسن علامه