لیست مقالات >> جلد 9،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تحليل پايداري دامنه¬های سنگی درزه¬دار به روش بلوک¬های کلیدی (مطالعه موردی: محدوده فلرهای گاز فازهای 6 تا 8 مجتمع گاز پارس جنوبی) محمد آذرافزا، علیرضا یاراحمدی، ابراهیم اصغری کلجاهی، غلامرضا بهمن¬نیا و محمدرضا مشرفی¬فر
2ارزیابی اثر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ¬های ناهمسانگرد با استفاده از آزمایش پانچ استوانه¬ایغلامرضا خانلری، مجتبی حیدری، علی¬اصغر سپاهی¬گرو و داود فریدونی
3تعيين مقاومت فشاري تک محوري سنگ اطراف تونل‌های دسترسی در معدنکاری جبهه کار طویل با استفاده از سيستم فازي ممدانيمحمد رضائي و عباس مجدی
4بررسی لرزه خیزی گستره کرمان با نگرشی ویژه بر زمینلرزه 1389 ریگانزهره سادات ریاضی راد
5بررسی نقطه شکست سنگ مخزنی سازند سروک در یکی از چاه های واقع در میدان نفتی جفیرسولماز زین‌العابدینی، سید هاشم طباطبایی رئیسی، لیلا فضلی و حسن باقری
6نقش کارن‌ها در تخریب کتیبه‌های منطقه طاق بستان (شمال شرق کرمانشاه)محمدحسین قبادی، مهدی ترابی کاوه و میرمحمد میری
7بررسی نقش ساختار‌های زمین‌شناسی در ایجاد زون‌های هیدروژئولوژیکی با ویژگی‌های هیدروشیمیایی متفاوت (مطالعه موردی دشت الباجی)نصراله کلانتری، حسن روحی، حمیدرضا محمدی بهزاد و حسن دانشیان
8تأثیر آلتراسیون گرمابی در تغییر ترکیب کانی شناسی و ژئوشیمی‌سنگهای آتشفشانی بازیک دگرگون شده ژوراسیک در غرب اصفهانزهرا نصراصفهاني و علي‌خان نصراصفهانی