لیست مقالات >> جلد 3،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1پالینولوژی و محیط دیرینه ی سازند کلات در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ محسن علامه ، ابراهیم قاسمی نژاد و عبدالله سعیدی
2نقش بازالیت های زیردریایی سیلورین در کانی سازی ماسیو سولفاید در ارتفاعات شمال شرق شاهرود عبدالرضا جعفریان
3محاسبه ی حجم آب های نامتعارف در آبخوان دشت شیرامین و چگونگی کاهش میزان آنها فاطمه جعفرزاده ، عزیز علی نژاد و مرتضی علاف نجیب
4بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند ساچون در برش کوه سیاه ، جنوب خاور سروستان (استان فارس) یعقوب لاسمی ، مسیح افقه و سولماز ارزاقی
5استفاده از خاک های داخلی استان یزد برای ساخت کاشی های تک پخت سریع (منو پروسا)فاطمه میرجلیلی ، ساسان اطرج و سید حسین بدیعی
6بررسی آبخوان محدوده ی مزرعه ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان به روش مقاومت ویژه ژئوالکتریکی هادی طهماسبی نژاد
7بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در جنوب ساوه سمیه زارع ، میررضا موسوی و سید محسن آل علی