لیست مقالات >> جلد 3،شماره 4
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه ی میکروبیواستراتیگرافی سازند های کژدمی و سروک در شمال و شمال خاوری شیرازوحید احمدی ، خسرو خسرو تهرانی و مسیح افقه
2تحلیل هیدروشیمیایی و آماری آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت میداود - سرله به لحاظ آلودگی به نیترات منوچهر چیت سازان ، خدیجه آقابراریان و سعادت رستگارزاده
3تخمین مقاومت تراکمی تک محوری سنگ تراورتن محلات با استفاده از آزمایش شاخص بار نقطه ای سعید دهقان و قاسم ستاری
4نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ی اخیر شهر بم محمد غفوری ، غلامرضا لشکری پور ، حسین صادقی ، ناصر حافظی مقدس و سید علی حسینی
5تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نظر کرده (آنیزین) در ناحیه ی آق دربند-شمال شرق ایران محمد جوانبخت ، رضا موسوی حرمی ، اسدالله محبوبی و احسان شریفی
6ریز زیست چینه نگاری سازند تله زنگ در حوضه ی لرستان ایرج مغفوری مقدم
7روزنبران آشکوب جلفین آذربایجان ایران رحیم شعبانیان و موسی باقری
8پیدایش کانی واریسکیت در کانسار کوشک،بافق (استان یزد)شهرزاد شرافت ، عصمت محمدی نسب ، محمدعلی مکی زاده و مهناز خدامی