لیست مقالات >> جلد 4،شماره 4
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1کانی سازی سرب و روی ژوراسیک در باباقله فرهاد احیاء ، محمد لطفی و ایرج رسا
2نانواستراتیگرافی سازند گورپی دربرش دره شهر(جنوب شرق ایلام)فاطمه هادوی و محمدمهدی رساایزدی
3بررسی های ریزساختاری منطقه ی زراب، جنوب استان کرمان فرناز ایرانمنش ، امیر شفیعی بافتی ، سهراب شهریاری و محسن پورکرمانی
4چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره ی 25 میدان نفتی گچسارانایرج مغفوری مقدم ، محمد اکبری بیرگانی و علی رحمانی
5تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان:برش های سطحی بیدخون و خارتنگ و برش های زیرزمینی ناردو و آغارغربی سارا ملکی خیمه سری ، خسرو خسروتهرانی ، حسین اصیلیان مهابادی و یعقوب لاسمی
6توصیف هوازدگی و سست شدگی در گرانیتوئید زاهدان از دیدگاه مهندسی سنگجعفر رهنماراد ، بهروز صاحب زاده و علی اصغر میر حاجی زاده
7بیواستراتیگرافی رسوبات سازند تله زنگ درجنوب غربی لرستانمهدی صفدری
8مطالعه ی بریوزوئرهای بخش زیرین سازند جمال در منطقه ی بزمان (برش سراب)حامد یار احمدزهی و آندرج ارنست