لیست مقالات >> جلد 5،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1برّرسی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت خاش، شرق ایران، با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافیاییعلی احمدي و محمد آبرومند
2محیط هاي رسوبی و چینه نگاري سکانسی سازند هاي ساچون و جهرم در منطقه ي شیرازرضا میرزایی محمودآبادي و مسیح افقه
3معرفی کانی هاي فرعی توده ي گرانیتی بن دونو، شرق بوانات(استان فارس)میثم قدمی میمندي، کمال نوري خانکهدانی و مهرداد کریمی
4بررسی عمومی محیط رسوبی پالئوزوئیک فوقانی در جنوب ایران مرکزيمحمدرضا قطبی راوندي، کوروش رشیدي ، امیر شفیعی بافتی ، سید مسعود مجدزاده و رضوان جوارانی
5ژئوشیمی کلاهک کربناتی نئوپروتروزوئیک سازند آهن نواري ریزو در جلال آباد زرندمهدي کیانیان، احمد خاکزاد ، ایرج رسا و منصور وثوقی عابدینی
6ژئوشیمی، کانه زایى و ژنز کانسار آنتیموان چوپان واقع در خراسان جنوبیعلی نخبه الفقهایی، مهرداد بهزادي، احمد خاکزاد و محمد یزدي
7بیواستراتیگرافی سازند کژدمی در کوه نقش رستممهناز پروانه نژاد شیرازي ، شاهین قهرمانی و علی خردمند
8کاربرد هاي روش میکروسکوپ الکترونی روبشی در مطالعه ي کانسنگ آهن باباعلی و گلالی، باختر همدانقدرت الله رستمی پایدار ، محمد لطفی ، مجید قادري ، منصور وثوق عابدینی و آزاده امیري