لیست مقالات >> جلد 7،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1كاربرد رخسارههاي ميكروسكپي در تعيين محيط رسوبي سازند داريان در كوه رحمت (شمال شرق شيراز)مهناز پروانه نژاد شيرازي ، فاطمه عابدي و محمد بهرامي
2منشاءيابي رسوبات بادي چاه نيمه هاي زابلمهدي جديدالاسلامي ، جعفر رهنماراد و نصرالله بصيراني
3بررسي ژئوشيمي و پتانسيل اقتصادي رگه هاي معدني كاني زايي هاي منطقه خوني انارك، به لحاظ حضور طلانسيم حيدريان دهكردي و ايرج رساء
4ارزيابي لس هاي استان گلستان بر اساس معيارهاي زمين شناسي مهندسيحامد رضايي ، غلامرضا لشكري پور ، جعفر رهنما راد و رشيد پيرانداخ
5ارزيابي عوامل و ارائه ي راهكار جهت تثبيت زمين لغزش در منطقه پادناي سميرمعليرضا عنايتي مقدم ، اكبر قاضي فرد ، همايون صفايي و كورش شيراني
6بررسي اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويه مصالح رودخانه اي (شن و ماسه) در محورهاي اصلي برداشت شهر مشهدنرجس قهرماني ، محمد غفوري ، غلامرضا لشكري پور و غلامرضا غلامي
7نقش سيستم شكستگي ها در شرايط بارگذاري لرزه اي بر ناپايداري ديواره غربي معدن مس سرچشمهعباس كنگی ، محسن پوركرماني و سميه ميرزايي
8بررسي روشهاي غيرمستقيم تخمين مقاومت تراكمي تكمحوري شيلهاي سازند شمشكمهدي كيانپور، علي اروميه اي و محمدرضا نيكودل