لیست مقالات >> جلد 7،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه فرآيند انحلال ژيپسيت هاي سازند گچساران در مخزن سد چمشيرمهدي ترابي كاوه و مجتبي حيدري
2هيدروژئوشيمي منابع آب سطحي حوضه آبريز سد شهريار (استور) ميانه (آذربايجان شرقي)حسين حسينخاني ، ميررضا موسوي ، مرتضي نجيب و محبوبه حسيني برزی
3مطالعه ميكروفاسيس و چينه نگاري سكانسي سازند داريان در برش كوه زنا (شمال غرب شيراز)مسعود عابدپور و مسيح افقه
4بررسي پترولوژيكي توده نفوذي ممزار استان كرمانمهدي عبدلزاده و رضا درخشاني
5كاربرد روش موازنه فشار تزريق و فشار سطح آب مخزن در كنترل نشتي سد زاوين (استان خراسان رضوي)اكبر قاضي فرد ، ناصر حافظي مقدس و ناصر تالي
6ارزيابي شكستگي مغزه ها و نمودارهاي تصويري سازند سروک در ميدان نفتي اهواز ناهيد قلي ، بهرام حبيب نيا و روح انگيز محمديان
7ژئوشيمي و خاستگاه زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني محدوده ي معدن بايچه باغ (زنجان)مهرداد كريمي و محمد لطفي
8كاني شناسي، ژئوشيمي و خاستگاه افق بوكسيتي پرمو -ترياس خوش ييلاق، جنوب شرق آزادشهرمريم كيااشكوريان، غلامحسين شمعانيان
و بهنام شفيعي