لیست مقالات >> جلد 8،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه ژئومورفولوژي مهندسي رودخانه سيستانناصر حافظي مقدس ، حميدرضا سلوكي ،رضا جليلوند و جعفر رهنما راد
2ارائه يك انديس جديد به منظور ارزيابي قابليت مكانيزاسيون لايه هاي زغالي معدن زغال سنگ طزرهسيد مهدي حسيني ، رضا ميكائيل ، سيدعلي اكبر حسيني و محمد عطايي
3تخمين تراوايي با استفاده از روش واحدهاي جريان هيدروليكي و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مخزن داريان ميدان نفتي رشادتفواد رسالت ، محمد موسوي روحبخش ، جعفر آلي و سيامك زارع
4بررسي پتانسيل سازندها در ترشيري ايران مركزي براي احداث مخازن زيرزميني گاز طبيعيخليل رضايي ، نيما نظام وفا ، ندا نوروزي و سروش نظام وفا
5تعيين محيط تشكيل سازند آغاجاري بر اساس رخسار ه هاي سنگي و عناصر ساختاري در برشي از جنوب خاوري سروستان، استان فارسمحمد صحرائيان ، محمد بهرامي و سيدحسن حجازي
6بررسي نقش شكستگي ها در آبدهي چشمه چم آسياب در شمال شرق استان خوزستاننصراله كلانتري ، علي خوبياري و محمدصادق دراني نژاد
7ارزيابي پتانسيل روانگرايي شهر كرمان بر اساس آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) عباس كنگي و داود خطيبي