لیست مقالات >> جلد 8،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مطالعه ويژگي هاي مهندسي خاك هاي رسي به عنوان مصالح توليد آجر در استان همدانغلامرضا خانلري ، عباس نمازي و ياسين عبدي لر
2تحليل هندسي چين خوردگي تپال در حاشيه جنوبي البرز خاوري - شاهرودعلی رادفر و عزيز رحيمي چاكدل
3مكانيابي مسير راه بندبن -لايي در جنوب نكا با استفاده ازGIS مريم فتاحي بندپي ، محمد غفوري ، غلامرضا لشكري پور و ناصر حافظي مقدس
4پهنه بندي خطر زمين لغزش در محدوده كانال آبرساني دزكرد (شمال غرب فارس)قدرت ا... فرهودي ، بابك ساماني و افشين كريمي
5توزيع ژئوشيميايي و ميزان آلودگي فلزات سنگين (سرب، روي، نيكل، كروم و آرسنيك) در رسوبات رودخانه ي كر (جنوب مرودشت)مهرداد كريمي و سيد محمدرضا قاسمپور شيرازی
6پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش بر روي جاده تهران -چالوس و بزرگراه در دست احداثآرش متشرعي ، جعفر قمي ، اكرم افتخاري ، بهروز پوزش و مهدي شاهماري
7نانواستراتي گرافي و رسوب شناسي سازند آب دراز در برش شيخ (غرب كپه داغ)محمد انور محقي و فاطمه هادوی
8پتروگرافي و پتروژنز توده نفوذي قلايلان (جنوب غرب قروه -كردستان)ليلا نوري هندي ، اشرف تركيان و علي اصغر سپاهي