لیست مقالات >> جلد 9،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تعيين نوع تخلخل با استفاده از لاگ انحراف سرعت در سازند داريان ميدان گازي پارس جنوبيرقيه اصلاني ، علي كدخدائي ، رحيم مهاري و اشكان اسدي
2تأثير انتخاب روشهاي تحليل خطر بر اقتصاد طرح سد بهجت آبادهادي جراحي ، ايرج گلابتونچي ، محسنپوركرماني و مليحه نادعليان
3ارزيابي توان هيدروكربن زايي سازند گدوان (بارمين-آپسين) در خليج فارساحمد رضا رباني ، زهرا سادات مشهدي ، زهره رضايي كاونرودي و شيلا حيدري
4كاني شناسي زيستي و ريخت شناسي سنگ هاي ادراري در اقليم هاي مختلف استان خوزستان: با نگرش زمين شناسي پزشكيعليرضا زراسوندي ، مجيد حيدري ، اسماعيل موسي پور و سروش مدبري
5اكتشاف ذخاير طلاي هيدروترمال با استفاده از انواع عملگرهاي فازي در محيط GIS در منطقه تربت حيدريه حسين شاهي و ابوالقاسم كامكار روحاني
6بررسي هجوم آب شور از كوير مركزي به آبخوان اسفراين (خراسان شمالي)اعظم محمدي و غلامحسين كرمي
7روش زنجيره ماركوف براي مدل سازي رخساره هاي سنگي در يكي از مخازن هيدروكربوري جنوب غرب ايرانهانيه نيكوگفتار ، بهزاد مهرگيني ، عباس بحرودي ، بهزاد تخم چي و غلامحسين نوروزي