لیست مقالات >> جلد 9،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بهبود خصوصيات فيزيكي لاستيك با افزودن كربنات كلسيم ضايعاتيعلي اسماعيلي ماهاني و محمدحسن آزادي
2بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ مخزني سازند شوريجه در يكي از چاه هاي واقع در حوضه كپه داغ (شمال خاور ايران)حسن باقري ، سيدهاشم طباطبايي رئيسي ، ليلا فضلي و فرامرز دولتي ارده جاني
3پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: حوضه كسمت)سلمان سوري ، سيامك بهاروند ، رضا احمديان مقدم و مريم دهبان
4انتخاب معياري بهينه براي تخمين مقاومت برشي سطوح زبر درزه در سنگ سخت آندزيتمنوچهر صانعي ، اصغر رحمتي، بيژن دهقاني ، لهراسب فرامرزي و راحب باقرپور
5تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي آب بر سد گتوند عليامحمدرضا قزويني و عبدالهادي قزوينيان
6بررسي ساختاري فروبوم دشت ارژن با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و خش لغزهاي گسليزهرا كمالي ، خليل سركاري نژاد و جعفر رهنماراد
7ارزيابي خواص مخزني سازند سروك بالايي با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي در يكي از ميادين نفتي جنوب ايرانعطا موحد ، محسن مسيحي و عبدالنبي هاشمي