لیست مقالات >> جلد 0،شماره 0
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1شناسايي پتانسيل هاي معدني منطقه رزوه شاهرود با استفاده از داده هاي سنجش از دورحميد آقاجاني ، حسن محمدی و بهنام بابايی
2مطالعه چینه نگاری سکانسی و میکروبیواستراتیگرافی سازند جهرم در شمال و جنوب شرق شیرازوحيد احمدي ، خسرو خسروتهراني و مسيح افقه
3بررسي چينه نگاری سکانسي سازند سروک در شمال غرب بهبهان (تنگ ماغر)سید محسن آل علی ، سادات فیض نیا ، ابوالقاسم اسماعیلی قیوم آبادی
4مورفوتكتونيک، رخساره ها و محيط رسوبي سازند ايلام در كوه هاي قلعه، شمال غربي تخت جمشيد (استان فارس)محمد بهرامی و قدرت الله فرهودی
5راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیرازقدرت الله فرهودی ، جعفر رهنماراد و مهرداد قدرت
6معرفی تعدادی از اکوییزتال های گروه شمشک در منطقه ی امامزاده هاشممریم فرهی منش ، خسرو خسروتهرانی و احمد زواره ای
7بررسي سيمای ساختاری بخش شمال غربي کوه دناقدرت اله فرهودی و احسان اقبال پور
8مورفوتکتونیک تاقدیس کدوان(شمال شرق شیراز )قدرت الله فرهودی ، امین کرم پور و زهره رضایی کاونرودی
9تحلیل مورفوتکتونیکی چاه نیمه در سیستان ایرانقدرت الله فرهودی ، جعفر رهنماراد و رضا درخشانی
10تکامل درزه ها در رسوبات گروه شمشک (منطقه ی معدنی طرزه)عباس کنگی
11تکامل تکتونیک یخی در سطح قمر اروپا چهارمین قمر بزرگ سیاره مشتری عباس کنگی
12بررسي چشمه هاي لرزه اي و فعاليت لرزه زمين ساختي منطقه کوهرنگمحبوبه علينقي خاني ، احمد اديب ، محسن پورکرماني
13خصوصیات خاک های واگرا در دشت سیستان ،در شرق ایران غلامرضا لشکری پور ، ماشاالله خامه چیان ، حمیدرضا سلوکی و ابراهیم رحیمی
14محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سازند روته در ناحيه زال و پيراسحق (جنوب جلفا)رحيم مهاري ، يعقوب لاسمي ، موسي باقری
15پيدايش ژاروسيت در گرانوديوريت هاي دگرسان قهرودشهرزاد شرافت، عصمت محمدي نسب ، محمد علي مكي زاده ، مهناز خدامي