لیست مقالات >> جلد 13،شماره 1
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1تجزيه و تحليل اثر عوامل تكتونيك (گسل) بر روي خصوصيات چشمهفاطمه رضايي1، اميد اسدي نليوان*2، سارا ايوبي ايوبلو3
2بررسي زيست‌محيطي محل دفن زباله‌هاي شهر خرم‌آباد و مكان‌يابي بهينه با استفاده از روش تركيب خطي وزن‌دار(WLC)سيامك بهاروند*1، جعفر رهنما‌راد2 ‌و سلمان سوري3
3ارزيابي پتروفيزيكي ويژگي هاي حوضه هيدروكربني در يكي از چاه‌هاي نفتي دشت آبادان(جنوب غرب ايران)ناصر عبادتي*1و محمد ضربعلي‌زاده2
4مكان يابي محل دفن زباله هاي شهري زهك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)محمدعلي عنايت*1، مجتبي انصاري فر1، جعفر رهنماراد2، كاظم شعباني گورجي1، امين نارويي1
5ارزيابي فعاليت نئوتكتونيكي بخش بالايي حوضه آبريز خررود با استفاده از شواهد مورفوتكتونيكيزهرا كياميري*، تقي نبئي، سيد رضا مهرنيا
6روش هاي مؤثر بر كاهش جابجايي ديواره گودبرداري (مطالعه موردي: پروژه مجتمع پارس)معصومه محرابي * 1، علي اروميه اي
7(AHP)سمیه نعمتی*، ناصر عبدی
8تاثير تغييرات پوشش‌هاي زمين بر روي رخدادهاي شديد سيل در حوزه رودخانه يلوكلنگ، مالزي تجزيه و تحليل اثر عوامل تكتونيك (گسل) بر روي خصوصيات نادر سعادت خواه*1، عضمان كسيم2