لیست مقالات >> جلد 10،شماره 2
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1مدل‌سازي عددي و تحليل پايداري پي‌هاي سطحي در نزديك شيب‌ها (مطالعه موردي: پي فلرگاز فاز 8 مجتمع گاز پارس جنوبي)محمد آذرافزا، ابراهيم اصغري كلجاهي ‌و محمدرضا مشرفي‌فر
2برآورد ضريب مانينگ رسوبات رودخانه‌هاي استان گلستان در طبقه‌بندي متحد خاكحامد رضايي، سيده اعظم تقوي، سميه قندهاري
3بررسي پتانسيل آبي منابع آب كارستي شمال شرق خوزستان با استفاده از RS و GIS و AHPآرزو سرقلي،‌ نصرالله كلانتري، حميدرضا محمدي بهزاد، محمد حسين رحيمي
4پيش‌بيني ميزان بولدر توليد شده حاصل از انفجار با استفاده از رگرسيون چند متغيره- مطالعه موردي: معدن سنگ آهن گل‌گهر مجيد غياثي1، محسن طاهري مقدر، حامد شمس الديني، اسحاق پورزماني
5بررسي خصوصيات ژئومكانيكي سازند شيل كژدمي و محاسبه پنجره وزن گل حفاري چاه نفتي در ميدان نفتي رشادتناصر عبادتي و محمد نجاري
6رابطه بين خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و بافتي رخنمون‌هاي تراورتني منطقه تزرج، شمال هرمزگانزهرا عابدپور، جمال طراح، سيد محمد ميرحسيني
7بررسی گسترش و پدیده کارستی شدن سنگهای آهکی منطقه خان گرمز همدان با توجه به ویژگی های سنگ شناسی و فیزیکی آنهامحمدحسین قبادی، رضابابازاده