لیست مقالات >> جلد 10،شماره 3
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1بررسي خصوصيات حوزه رسوبي دشت كرمان ‌از ديدگاه زمين شناسي مهندسيايمان آقاملايي ، غلامرضا لشكري‌پور، محمد غفوري، محمد رضا اميني زاده
2اعتبار سنجي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد در تعيين شاخص هاي طراحي (مطالعه موردي، مجتمع پزشكي-تجاري استقلال كرمان)علي اروميه اي، شكيبا مريخي
3بهينه‌سازي ضخامت پوشش فلزي و بتني شفت پنستاك انتقال آب سد سردشت به روش تحليلي و عدديحسن بخشنده امنيه، حكيمه پيرمراديان، سعيد طايي سميرمي، مرتضي رحيمي ديزجي
و حميدرضا توكلي
4بررسي امكان استفاده از آزمايش برزيلي براي تعيين مقاومت كششي سنگ‌هاي شيستوزعبدالهادي قزوينيان، فواد رستگار، فرشيد رستگار
5بررسي و مقايسه شاخص‌هاي ارزش اطلاعات و تراكم سطح در تهيه نقشه‌هاي خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: منطقه پيشكوه فريدونشهر اصفهان)كورش شيراني، احمد نصر، جعفر رهنماراد، عبدالرسول شفيعي‌دستجردي
6بررسي مشكلات زمين‌شناسي در زون گسله پوركان-ورديج و نحوه برهم‌كنش آن با ماشين TBM(مطالعه موردي تونل انتقال آب كرج-تهران)محسن غلامي، محمدرضا جاري، رسول اجل لوئيان
7بهسازي خصوصيات مهندسي خاك رسي CL با استفاده از نانو ذرات سيليس و كائولينيت محرم مجدي، علي اروميه اي، محمدرضانيكودل