لیست مقالات >> جلد 10،شماره 4
شماره عنوان نویسنده / نویسندگان چکیده اصل
1پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل تمام مقطع با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش مونت کارلوسید مصلح افتخاری، محمد مختاریان، علیرضا باغبانان
2بررسی تأثير خصوصيات زمين شناسی مهندسی سنگ دانه‌ها بر تراکم پذيریشیرین سامانی، علی ارومیه ای، محمدرضا نیکودل
3برآورد پارامترهای لرزه خیزی تونل انتقال آب گلاب 2 توسط روش مقدماتي گوتنبرگ - ريشترمحمد آذرافزا، شهرزاد نیکوبخت، ابراهیم اصغری کلجاهی و میرعلی اکبر نوگل سادات
4بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي خاکهاي باقيمانده در جنوب همدان به عنوان منابع قرضه رضا آزادي قطار، محمدحسين قبادي، مجتبی حیدری
5وارون سازی و تفسیر داده های گرانی منطقه زمین گرمایی محلاتسهیل پرخیال، محمد محمدزاده مقدم، جواد نورعلیئی، داور ابراهیمی، سعید میرزائی، نسیم حیدریان دهکردی
6تعیین پارامتر های جنبش نیرومند زمین به روش DBE و MCE در ساختگاه سد سلمان فارسی جنوب غرب فارس - ایرانمهرداد پژوهان و سيد مصطفي مرتضوي مهدي آباد
7دانلود کامل مجله شماره 4 جلد 10