.: اخبار

قابل توجه محققين و پژوهشگران محترم

براساس تصميم هيأت تحريريه فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی و موافقت مديركل دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری نام فصلنامه زمين‌شناسی كاربردی از شماره پاييز 1392 به «نشريه زمين‌شناسی ژئوتكنيك» تغيير يافت.

ادامه مطلب1393/05/05امتیازدهی شده1 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

دريافت مقالات انگليسي براي نشريه زمين‌شناسي ژئوتكنيك

مقالات انگليسي زبان جهت چاپ در نشريه زمين شناسي ژئوتكنيك براي شماره تابستان 93 پذيرفته مي شود

ادامه مطلب1393/04/20امتیازدهی شده2 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر