.: اخبار

قابل توجه محققين و پژوهشگران محترم

مجله زمین شناسی ژئوتکنیک آماده چاپ مقالات انگلیسی می باشد.

مجله زمین شناسی ژئوتکنیک آماده چاپ مقالات انگلیسی می باشد. لذا از کلیه پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خواست می گردد مقالات انگلیسی خود را جهت چاپ به این مجله ارسال نمایند.


بازگشت1394/10/02امتیازدهی شده2 مرتبه