.: الگوي تهيه مقالات در نشريه زمین شناسی ژئوتكنيك

عنوان مقاله: عنوان مقاله بايد گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد.


نام و مشخصات نويسندگان: پس از عنوان مقاله نام نويسندگان مقاله به همراه آدرس مانند نام دانشگاه و آدرس پست الكترونيكي ذكر شود.

  

چكيده: چكيده 800 كلمه، صريح و شفاف هدف، روش و نتايج پژوهش را مطرح كند.

  

واژه‌های كليدي: انگليسي و فارسي (۴ تا ۶ واژه كليدي) كاملاً با هم منطبق باشند. اين كلمات بايد موضوعات اصلي و فرعي مقاله را نشان دهند.

 

مقدمه

اندازه صفحات A4 و حاشيه‌هاي بالا، پايين، چپ، و راست هر صفحه به ترتيب برابر با 3، 2/5، 1/5، و 1/5 سانتي‌متر انتخاب شود. تعداد صفحات مقاله بهتر است حداكثر 15 صفحه باشد.

اندازه و نوع قلم‌ها براي هر يك از بخشهاي مقاله در جدول 1 آورده شده است. در مقاله به جاي پاورقي، كلمات مد نظر در متن آورده شوند.

 

ويژگيهاي مطالب اصلي

 پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته شود. اين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز، طرح مسأله، و راه‌حل پيشنهادي باشند.

در نوشتن مطالب اصلي مقاله دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبي مصون بماند. همچنين سعي شود مطالب اصلي مقاله به صورت سلسله مراتبي و زنجيروار به هم مربوط باشند.


 

                            جدول 1- اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

20

B-Homa (Bold)

عنوان مقاله

14

B-Homa (Bold)

نام نويسندگان

10

B- Homa (Bold)

مشخصات نویسندگان

11

B- Homa (Bold)

عناوين بخشهاي سطح 1

10

B-Lotus (Bold)

متن چکیده و واژه های کلیدی

11

B- Lotus

متن مقاله

10

B- Lotus (Bold)

عناوين تصویرها و جدول­ها

10

B- Lotus (Bold)

مراجع قسمت نام نویسنده و سال

10

B- Lotus

مراجع بقیه مشخصات

18

Times New Roman(Bold)

عنوان مقاله به لاتین

13

Times New Roman(Bold)

نام نویسندگان به لاتین

10

Times New Roman

مشخصات نویسندگان به لاتین

11

Times New Roman(Bold)

عناوين بخشهاي سطح 1 به لاتین

10

Times New Roman(Bold)

متن چکیده به لاتین

10

Times New Roman

متن مقاله و واژه های کلیدی به لاتین

10

Times New Roman(Bold)

عناوين تصویرها و جدول­ها به لاتین

10

Times New Roman(Bold)

مراجع به لاتین قسمت نام نویسنده و سال

10

Times New Roman

مراجع به لاتین بقیه مشخصات

 

 

ويژگي­هاي نتيجه

در بخش نتيجه، نكات مهم انجام شده در كار به صورت خلاصه مرور و نتايج به دست آمده توضيح داده شوند. نتيجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح کند؛ و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه‏‌های ديگر پيشنهاد دهد.

 

ويژگي­هاي مراجع

 بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار مي‌گيرد و عنوان آن داراي شماره نيست. ابتدا مراجع فارسي و بعد مراجع انگليسي ذكر شود و براساس حروف الفبا مرتب شده باشند.

 

قواعد نوشتاري

 شيـوايي و رسـايي نوشـتار در گرو ساده­نويسي است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گويا، و كوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهيز شود.

 
 

علامت‌گذاري

براي خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امكان علامت­گذاري متن مقاله به‌درستي انجام شود. دقت شود تمام علامت‌هايي مثل نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، دونقطه، و علامت سوال به كلمه قبل از خود چسبيده باشند، و از كلمه بعدي تنها به اندازه يك فضاي خالي فاصله داشته باشند.

  

تصویرها و جدول­ها

1- تصویرها و جدول­ها بايد داراي عنوان باشند. عنوان تصویرها در زير تصویر و عنوان جدول­ها در بالاي جدول قرار مي‌گيرند.

2- كلمه‌ها و متون داخل جدول­ها و تصويرها تا حد امكان با نوع زبان مقاله (انگليسي يا فارسي) هم آهنگ باشند.

3- تصاوير كاملاً ترسيم شده باشند فرمت جی پی ای جی (JPEG) و با  شفافیت حد اقل 300 دی پی آی (DPI ≥ 300) ذخيره شده باشند. تصاوير اسكن شده مورد قبول نيستند.

4- تصاوير ترجيحاً با عرض هاي 5/8 يا 17 سانتي متر (با تشخيص نويسنده­ي مقاله) طوري ترسيم و طراحي شوند، كه كليه حروف و علائم با چشم غير مسلح قرائت شوند.

5- جدول­ها در مقالات فارسي راست به چپ ودر مقالات انگليسي چپ به راست تنظيم شوند.

  

فرمول‌ها و عبارات رياضي

 براي نوشتن فرمول‌ها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار فرمول نويسي (Equation Editor) استفاده شود. براي هر فرمول بايد يك شماره در نظر گرفته شود.

  

سپاسگزاري

شایسته است نویسنده (یا نویسندگان مقاله) در بخش تقدیر و تشکّر، نسبت به حمایت کنندگان علمی و مالی تحقیق و پژوهش انجام شده تقدیر و تشکر به عمل آورند و اقرار نمایند که این پژوهش به طور مستقل و فقط بر پایه­ي منابع اعلام شده انجام گرفته است.

  

مراجع

1- در قسمت مراجع، فقط مراجعي ذكر شوند كه از آنها در متن مقاله استفاده شده باشد.

2- مراجع ذكر شده در متن، بايد به طور دقيق در قسمت مراجع آورده شوند.

3- مراجع بايد دقيق، كامل و بر اساس استاندارد بين المللي باشند (براي نمونه به مقالات نشريه زمين‌شناسي ژئوتكنيك يا به سايت اينترنتي نشريه زمين‌شناسي ژئوتكنيك مراجعه شود.

4- مراجع ذكر شده در داخل متن مي‌بايست با نام نويسنده و سال انتشار مشخص شوند. مراجع انگليسي به زبان انگليسي و مراجع فارسي به زبان فارسي نگاشته شوند.

  

مثال:

نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان  و يا نام موسسه‌اي كه نقش نويسنده را دارد، سال انتشار، "عنوان كامل كتاب"، نام ناشر، تعداد صفحه.

  

ارسال مقاله

1- مقاله، حاوي اصل مقاله و تصاوير جداگانه با مشخصات قيد شده در بخش "تصويرها و جدول‌ها" به آدرس پست الکترونیکی دفتر نشريه ارسال گردد. شايسته است عهده­دار مكاتبات، همراه با ارسال مقاله داوران پيشنهادي خود را (حدوداً پنج نفر) نيز با ذكر مشخصات كامل (نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس اينترنتي ) معرفي نمايد.

2- عهده دار مكاتبات مي‌تواند مقاله­ خود را از طریق سایت (بخش ارسال مقاله) و یا از طریق پست الكترونيكي نشريه ارسال دارد.

 

نکات مهم

1- عهده‌دار مكاتبات مشخص شود.

2- بعد از انجام اصلاحات نهایی، کلّ مقاله توسط استادان زبان فارسی و زبان انگلیسی ویراستاری دقیق شود.